O Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym


Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej uczestniczy jako partner w projekcie ”PHERECLOS - Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, który jest koordynowany przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu.

Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea).

ŁUD zakłada LEC współpracujący ze szkołą podstawową i fundacją. Odbędą się warsztaty dla nauczycieli oraz konferencja dla dzieci dotycząca lokalnego rynku pracy.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 824630.